Welcome slaves

Welcome slaves

Friday, December 6, 2013

Jak mi můžeš poslat peníze? / How can u send Me money?


Jsou zde čtyři platební metody:
PaySec, Paypal, Amazon a bankovní účet!

Amazon - ve formě dárkových karet.
PaySec - č. mého účtu je 4395545.(Lze zde poslat peníze také anonymně!)
PayPal - pošli na adresu: xgoddessginax@gmail.com.
Bankovní účet - zeptej se Mě na číslo účtu!

Pokud by jsi rád odevzdal své peníze k mým nohám osobně - buď skutečně oddaný a schopný otrok!

There are four methods of payment:
PaySec, PayPal, Amazon and bank account!

Amazon - in the form of gift cards.
PaySec - my account number is 4395545th (there can also send money anonymously!)
PayPal - send them to: xgoddessginax@gmail.com.
Bank account - ask Me for account number!

If u want to lay money at my feet in person - be the truly dedicated and capable slave!


No comments:

Post a Comment