Welcome slaves

Welcome slaves

Saturday, December 14, 2013

CONTACT informations / kontaktní informace

Protože Mě přestává bavit číst texty rádoby zájemců o pozici otroka v pravém slova smyslu, odteď Mě budete kontaktovat přes mého otroka (mojí sekretářku) na tento email: crowlie@seznam.cz
Kde napíšeš odpovědi na otázky, které jsou napsány níže!

Jméno:
Odkud jsi:
Co mi můžeš nabídnout:
Proč bych o tobě měla uvažovat:
Jaká by měla být tvá Paní:
Tvé fetiše:
Co pro tebe FinDom znamená:
Jak jsi se o Mě dozvěděl:

(Jsem zadaná. Takže pro tebe - Jsem nedosažitelná žena! Pokud hledáš luxusní milenku, sex nebo vážný vztah - jsi na špatné adrese.)


Because I'm tired of reading texts would-be candidates for the position of a slave in the true sense of the word, from now u will contact Me via my slave (my secretary) to this email: crowlie@seznam.cz
Where u write the answers to the questions that are written below!

Name:
What can u offer Me:
Why should I consider u:
What are u looking for from your Mistress:
Your fetishes:
What does Findom mean to u:
Where are u from:
How did you find Me

(I'm in relationship. So for u - I'm unattainable woman! When u looking for a luxury lover, sex or serious relationship - you're at the wrong address.)

No comments:

Post a Comment