Welcome slaves

Welcome slaves

Saturday, May 30, 2015

What is new on my side? / Co je u mě nového?

Surprisingly nothing special. ;) The old rules for slaves are still valid, as I wrote here in my blog (!!!)
So before you start to contact Me, begging to serve Me, read carefully the rules dorks!
Bank account number is also still the same, and I am not planning to change it.
So dont ask still again, to send it to you - especially those, who already sent some tribute on my account before.

I have new boyfriend. Awesome man, you can never compare to Him dogs!
Finally I have someone, who adores Me as I deserve - as a Princess.
He is curious and open to new things and experiences, so He is interested also in FemDom and FinDom and generally how it all works in this scene. This is one huge positive change in my life.

Regarding contact: serious slaves, who starts communication with proper tribute (think hard what means 'proper') to my divine Self may contact me to my email (still the same, again no news): xgoddessginax@gmail.com ...

Next contact possibilities are Skype or WhatsApp.
But this is just after some time of service and demonstration of real interest and devotion from your side to serve Me.

I am definitely not goin to waste My time with time wasters.

Meet Me in person is possible too, but it is different chapter.
In such case, a real big loyalty and submissivity has to be be already prooved by many occations and many times.
This can be done just after a specific time of contact, so impatient slaves have no chance.
I dont see anything strange in that. I am not some profi Mistress - I dont provide any paid sessions.
It doesn't work with me, that you would come and cum and go dork.
Here I am the MISTRESS and you only serve and obey. And pray to get my gracious acknowledgment and maybe some praise as I decide.
Dont expect any kindness from My side. I dont care about you, how you live, who you are, what you want. Here only My satisfaction is important. Financial satisfaction (luxury which I require) or your humiliation for my amusement and as a confirmation of your devotion and that you know, where is your place - it goes hand in hand with Findom.
I understand, that in Czech Rep. this is still not understand or accepted - still connsidered as something unusual.
But I dont care. Everyone has to live, how it fits to Her desires, and I was born as Princess, I feel like One.
In fact I AM superior and divine
Proof to that for example are gifts and tributes from many my slaves during the time I am active on FemDom scene.
Regarding your wishes as a slave, think twice what you're really wishing for - think before you write to Me
I am not your girfriend, nor wife, who you can play games, "hi there, wait, etc.."
I have rules, I dont give second chances and if, then it will HURT you, because for failors you must PAY.
Life is life.

I accept Czech slaves as well as from abroad. But only those, who accept MY rules.


Co je u mě nového?
Překvapivě nic závratného. ;) Stále platí veškerá pravidla pro otroky,
které zde popisuji na svém blogu ( !!!! ). Proto dřív, než mě budete
kontaktovat s tím, že mi chcete nějak sloužit, řádně si je přečtěte
nicky! Číslo bankovního účtu mám také pořád stejné a neplánuji ho
měnit (tak se mě někteří neptejte pořád dokola, ať vám ho napíši -
hlavně ti, kteří už mi na něj posílali několikrát peníze).

Mám nového přítele. Úžasného muže, kterému vy, nicotní šašci nesaháte
ani po kotníky. ;) Konečně mám někoho, kdo ke mě vzhlíží tak jak má -
jako k princezně. Je zvídavý a otevřený novým věcem a zážitkům, proto
se docela zajímá o FemDom a FinDom a celkově o to, jak to u mě v
tomhle duchu funguje. Tohle je pro mě osobně jedna velká plusová změna
v mém životě.

Co se týče kontaktu se mnou.. Seriózní otroci, kteří mě zaujmou
nějakým "všimným" (vaše ubohé mozečky zajisté pochopí, jak je tohle
myšleno..), mě můžou kontaktovat na email (pořád jeden a tentýž - opět
žádná změna, email je aktivní): xgoddessginax@gmail.com ...

Další možnosti kontaktu jsou Skype či přes mobilní aplikaci WhatsApp.
Ale tohle už je opravdu až po ověření a nějaké službě. Nehodlám
ztrácet svůj drahocenný čas s kecálky.

Osobní setkání je také možné, ale tohle je kapitola sama o sobě. Tady
už jde o opravdu velkou oddanost a serióznost, která se neprojeví
hned, ale po nějakém čase. Nevidím na tom nic k nepochopení. Nefunguji
jako profi Domina - nepořádám lekce na zavolání. U mě to nefunguje
tak, že přijdeš, uspokojíš se a vypadneš nicko. Tady vládnu já, ty jen
sloužíš a modlíš se, abych se ti odměnila dle svého uvážení. Z mé
strany nečekej žádné slitování. Je mi jedno jak žiješ, kdo jseš a co
chceš. Tady jde o moji potřebu uspokojení. A to ať už po finanční
stránce (luxus který vyžaduji), nebo po stránce ponížení.. která jde
ruku v ruce s FinDom. Chápu, že v České Republice je tento pojem buď
stále ještě neznámou a nebo neuznávaný - považovaný za něco
"nenormálního". Ale tohle já jedním uchem vezmu a druhým vypouštím.
Každý si má žít tak, jak mu vyhovuje a jak ho to uspokojuje a já se
jako princezna narodila, já se tak cítím, já taková nadřazená a božská
bytost prostě jsem. Důkazem je např. už mnoho darů a ne malých
peněžních částek, které jsem od svých otroků za dobu působení na
FemDom scéně dostala.

Co se týče toho co chceš ty, jako otrok - rozmysli si to v té tvé
hlavičce, než mi napíšeš něco o sobě hlupáčku.. Nejsem tvá přítelkyně
ani manželka, se kterou si můžeš hrát na "hej nebo počkej". Mám svá
pravidla, druhé šance buď nedávám vůbec a nebo ano, ale tebe to bude
stát těžkou daň. Holt za chyby se platí, tak je to v životě ve všem.

Jsem ochotná přijmout k sobě do služby jak české, tak zahraniční
otroky. Samozřejmě, pokud se budou řídit mými pravidly.

No comments:

Post a Comment